Nere vi sjön Gott att dricka lite när man gått långt